Od 2011 r. zajmujemy się sprawozdawczością i administrowaniem w bazach dotyczących ochrony środowiska. 

Na przestrzeni lat wykonywaliśmy sprawozdania głównie dla laboratoriów badawczych.

Wyspecjalizowaliśmy się w ww. sprawozdaniach:

  1. O efektywności energetycznej dot. budynków
  2. O elektromobilności,
  3. W zakresie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO i FCG), 
  4. Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO),
  5. KOBiZE – Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji,
  6. Za korzystanie ze środowiska i opłatach za korzystanie ze środowiska,
  7. BDO – Baza Danych o Odpadach.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dot. usług z zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, ochrony środowiska, zarządzania i administrowania nieruchomościami. 

swiadectwo